1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Καλώς ήρθατε στην Αττική Ιατρική

Image 1


Η εξωνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα έτσι όπως διατυπώθηκε από τον ίδιο τον Ιπποκράτη,είναι ο θεμέλιος λίθος της αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας. Η Αττική Ιατρική, έχει εναν ολοκληρωμένο πολυχώρο υγείας, στελεχωμένο, εξοπλισμένο και οργανωμένο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο...

Read More »

Εργαστήρια

Image 1

 

Η ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ",  ειναι ενας ολοκληρωμένος πολυχώρος υγείας, στελεχωμένο, εξοπλισμένο με οργανωμένα εργαστηρια ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ , ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ με Εξετάσεις Αξονικού Τομογράφου , και Εργαστηρια MRI - CT - U/S

Read More »

Ιατρεία

Image 1


Η "ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ", ειναι ενας ολοκληρωμένος πολυχώρος υγείας, στελεχωμένο, εξοπλισμένο και οργανωμένο, με κορυφαίους και καταξιωμένους ιατρούς και οδοντιάτρους όλων των ειδικοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις σύνθετες και πολύπλοκες απαιτήσεις της σημερινής εποχης.

Read More »

Αποκατάσταση Μυοσκελετικών - Νευρομυικών - Ορθοπεδικών - Αθλητικών Κακώσεων

Image 2

 

Ένα κάταγμα είναι ένα σπάσιμο του οστού ή του χόνδρου. Είναι συνήθως αποτέλεσμα τραύματος. Μπορεί, εντούτοις, να είναι αποτέλεσμα ασθένειας του οστού που οδηγεί στην αποδυνάμωσή του, όπως η οστεοπόρωση...

Read More »

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Image 3

 

Με τον όρο Μικροβιολογικές Εξετάσεις χαρακτηρίζονται οι ειδικές εξετάσεις που γίνονται στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και αφορούν τα ούρα και το αίμα κυρίως....

Read More »

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης P.M.R.

Image 4 Σήμερα με την εξέλιξη της ιατρικής στον χώρο μας , την ανάπτυξη της Ιατρικής Τεχνολογίας και πάλι πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για αυτό αναπτύξαμε τον ιδιόκτητο καινούργιο χώρο μας με καινοτομίες αξιόπιστες όπως και στο παρελθόν , προσιτές και εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινής σας ζωής.

Read More »

Θεραπείες Δοντιών

Image 5


Η "ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ",  ειναι ενας ολοκληρωμένος πολυχώρος υγείας, στελεχωμένο, εξοπλισμένο με εξιδικευμενα ιατρεια και εργαστηρια οδοντιατρικης. Προσεγγίζουμε το θέμα "στοματική υγιεινή" σφαιρικά, προσπαθώντας να καλύψουμε ερωτήματα και απορίες που δημιουργούνται από τη φθορά και τα προβληματα που κάθε ηλικία αντιμετωπίζει.

Read More »

 • Καλώς ήρθατε στην Αττική Ιατρική

  Καλώς ήρθατε στην Αττική Ιατρική

 • Εργαστήρια

  Εργαστήρια

 • Ιατρεία

  Ιατρεία

 • Αποκατάσταση Μυοσκελετικών - Νευρομυικών - Ορθοπεδικών - Αθλητικών Κακώσεων

  Αποκατάσταση Μυοσκελετικών - Νευρομυι

 • Μικροβιολογικές Εξετάσεις

  Μικροβιολογικές Εξετάσεις

 • Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης P.M.R.

  Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης P.M.R.

 • Θεραπείες Δοντιών

  Θεραπείες Δοντιών

Previous
Επόμενο

Σωληνίσκοι αερισμού


Παρά την ύπαρξη διχογνωμίας, όσον αφορά τη χρήση των σωλήνων αερισμού, αυτοί πράγματι αποτε­λούν μια ασφαλή μέθοδο ομαλοποίησης της πίεσης του μέσου αυτιού και, στις περισσότερες περιπτώσεις, απο­κατάστασης της ακοής στο φυσιολογικό, με συνήθως ελάχιστη νοσηρότη­τα, παρόλο ότι σε ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σκλήρυνση ή διάτρηση του τυμπανικού υμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εί­ναι δύσκολο να καθορισθεί, εάν τα ευρήματα αυτά εί­ναι αποτέλεσμα της υποκείμενης πάθησης του μέσου αυτιού και της ατελεκτασίας του ή είναι επακόλουθα του σωλήνα αερισμού και μόνο. Για τον αερισμό της κοιλότητας του μέσου αυτιού υπάρχουν πολλοί τύποι σωλήνων, αλλά κατά βάση όλοι είναι σχεδιασμένοι να προσφέρουν εξισορρόπηση της πίεσης στις δύο πλευ­ρές του τυμπανικού υμένα. Μερικοί τύ­ποι ευνοούν μια περισσότερο μακροχρόνια διασωλή­νωση, αλλά συνεπάγονται επίσης και ένα μικρό κίνδυ­νο αυξημένης συχνότητας επίμονης διάτρησης μετά την αφαίρεση.

Ανάλογα με την ηλικία του πάσχοντος, η εισαγωγή σωληνίσκου αερισμού είναι δυνατόν να γίνει υπό τοπι­κή ή γενική αναισθησία.

Συνήθως, συνιστάται να επιτραπεί η αυτόματη απο­βολή των σωλήνων. Οι περισσότεροι σωληνίσκοι αερισμού παραμένουν στον τυμπανικό υμένα επί 6 έως 12 περίπου μήνες, μερικοί όμως αποβάλλονται νωρίτερα και κάποιοι άλλοι αργότερα.

Η συνηθέστερη επιπλοκή από την εισαγωγή σωλή­να είναι η ωτόρροια από πα­λινδρόμηση ρινοφαρυγγικών εκκρίσεων, ιδιαίτερα στη διάρκεια λοιμώξεων της ανώτερης αναπνευστικής ο­δού, ή σε παθογόνα μικρόβια, που εισέρχονται στο μέ­σο αυτί δια μέσου του αυλού του σωλήνα αερισμού. Συνήθως, πιστεύεται ότι μολυσμένο νερό, που αφήνε­ται να εισέλθει στο μέσο αυτί δια μέσου του σωλήνα α­ερισμού, είναι δυνατόν να προκαλέσει οξεία μέση ωτί­τιδα με ωτόρροια. Στις περιπτώσεις αυτές, ο έξω ακου­στικός πόρος θα πρέπει να καθαρισθεί προσεκτικά και να ληφθεί καλλιέργεια από το μέσο αυτί δια μέσου του σωλήνα αερισμού. Αφού γίνει αυτό, θα πρέπει να αρ­χίσει η χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα, καθώς και τοπική αντιβιοτική θεραπεία.

Για την πρόληψη της πιθανής αυτής επιπλοκής, συ­νιστάται συνήθως η προστασία του αυτιού από το νερό, όταν υπάρχει η πιθανότητα μόλυνσης με τη χρήση ωτασπίδων ή βαμβακιού επαλειμμέ­νου με βαζελίνη, που μπορούν και τα δύο να εισαχθούν στον ακουστικό πόρο, για να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία. Συνοπτικά, οι σωλήνες αερισμού μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο μέσο αερισμού της κοιλότητας του μέσου αυτιού, θεραπείας της βαρηκοΐας λόγω συλλογής υγρού στο μέσο αυτί και ελέγχου της υποτρο­πιάζουσας φλεγμονής.

Η αδενοειδεκτομή είναι δυνατόν να φανεί χρήσιμη, κατά τη θεραπεία της συλλογής υγρού στο μέσο αυτί, ως συμπλήρωμα της μυριγγοτομής. Η χρήση των σωληνίσκων αερισμού με ή χωρίς αδενοειδεκτομή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο θεραπεί­ας της χρόνιας μέσης ωτίτιδας με συλλογή υγρού. Η χειρουργική αυτή επέμβαση διορθώνει άμεσα την βα­ρηκοΐα τύπου αγωγής, και περιορίζει την τάση του πάσχοντος για υποτροπιάζουσες φλεγμονές.

Η χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώ­σεις:

1.  Υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα.

α. Έλλειψη απάντησης στην αντιβιοτική αγωγή

β. Σημαντική αλλεργία ή δυσανεξία στα αντιβιοτι­κά

2.  Αρνητική πίεση της κοιλότητας του μέσου αυτιού με επαπειλούμενο χολοστεάτωμα.

3.  Χρόνια συλλογή της κοιλότητας του μέσου αυτιού με διάρκεια μεγαλύτερη από 3 μήνες.

α. Βαρηκοΐα τύπου αγωγής πάνω από 15 db.

β. Ρινοφαρυγγικό νεόπλασμα, για το οποίο δεν ε­παρκεί μια χρόνια αντιμετώπιση, όπως η ακτινο­θεραπεία.

(Ballenger. Ωτορινολαρυγγολογία, Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου)

Συλλιγαρδάκης Νίκος

Χειρουργός  ΩΡΛ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πόσο υγιείς είστε ?

Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεσαι?

 

 

 

 

 

 

  Αποτελέσματα

Who's Online

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

<<ΕΥ Δ'ΕΧΕΙ ΝΟΣΕΟΝΤΩΝ ΜΕΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΕΙΝ. ΕΝΕΚΕΝ ΥΓΙΕΙΗΣ ΥΓΙΑΙΟΝΤΩΝ ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΝ ΚΑΙ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΩΝ. ΕΝΕΚΕΝ ΕΥΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ.>>
<< Καλό είναι να φροντίζετε τους ασθενείς, ώστε να ξαναβρίσκουν την υγεία τους, αλλά να βοηθάτε και τους υγιείς να τη διατηρούν, γιατί η φροντίδα τους είναι πράξη ευπρέπειας.>>

Σύνδεση Μελών