Ανακαλύψτε το μέλλον της διάγνωσης γονιμότητας σε ένα μόνο ραντεβού!

Πέρασαν οι μέρες του προγραμματισμού πολλαπλών ραντεβού για διάφορες εξετάσεις γονιμότητας.
Με την πρωτοποριακή μας προσέγγιση,  πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε μια ενιαία, βολική συνεδρία. Η εκτενής εμπειρία του Κύριου Κώστα Παναγιωτίδη* θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία με εξατομικευμένη προσοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤOY ΙΑΤΡΟΥ   Κώστα Ν. Παναγιωτίδη

MRCOG, MSc (Cardf, distinction), MSc (Guildf), MSc (Strg), MD (Strg, Honours).

Επιμελητής Χειρουργός, Γυναικολόγος, Μαιευτήρας με εξειδίκευση στον γυναικολογικό υπέρηχο, υπογονιμότητα, την πρώιμη εγκυμοσύνη, στην λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση. 

H Υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία (με την τεχνική HYFOSY) είναι μια καινοτόμος απεικονιστική μέθοδος που συνδυάζει προηγμένο υπερηχογραφικό έλεγχο με την δυναμική εξέταση διαπερατότητας των σαλπίγγων χρησιμοποιώντας ειδικό σκιαγραφικό αφρού. Με διακολπικό υπέρηχο γίνεται έλεγχος διαπερατότητας των σαλπίγγων με ανώδυνο και ασφαλή τρόπο. Η εξέταση αυτή δίνει άμεσο αποτέλεσμα χωρίς καθυστερήσεις περιμένοντας την γνωμάτευση. Σε σύγκριση με την ακτινολογική σαλπιγγογραφία όπου οι ασθενείς ταλαιπωρούνται ή και πονάνε, η υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία είναι πολύ φιλική τεχνική για την ασθενή.  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤOY ΙΑΤΡΟΥ   Κώστα Ν. Παναγιωτίδη

MRCOG, MSc (Cardf, distinction), MSc (Guildf), MSc (Strg), MD (Strg, Honours).

Επιμελητής Χειρουργός, Γυναικολόγος, Μαιευτήρας με εξειδίκευση στον γυναικολογικό υπέρηχο, υπογονιμότητα, την πρώιμη εγκυμοσύνη, στην λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση. 

Επιμελήθηκε από τον Δρ Κώστα Παναγιωτίδη MRCOG, MSc MD γυναικολόγος εξειδικευμένος υπερηχολόγος , ειδικός σε τεχνικές υποβοηθουμένης αναπαραγωγής και λαπαροσκοπικός -υστεροσκοπικός χειρουργός. Η ασθενής που χρειάζεται διερεύνηση με υστεροσκόπηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι πλέον εν έτη 2022 , οι υστεροσκοπικές διαγνωστικές αλλά και επεμβατικές εξετάσεις, μπορούν να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια στο ιατρείο χωρίς την ανάγκη γενικής αναισθησίας ή μέθης, χωρίς πόνο, ταλαιπωρία και εισαγωγή σε νοσοκομείο. Τα πλεονεκτήματα για την ασθενή με την υστεροσκόπηση γραφείου είναι πάρα πολλά αλλά και το κόστος αυτής εξέτασης είναι σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με την υστεροσκόπηση με γενική αναισθησία χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα της υστεροσκοπική τεχνικής.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤOY ΙΑΤΡΟΥ   Κώστα Ν. Παναγιωτίδη

MRCOG, MSc (Cardf, distinction), MSc (Guildf), MSc (Strg), MD (Strg, Honours).

Επιμελητής Χειρουργός, Γυναικολόγος, Μαιευτήρας με εξειδίκευση στον γυναικολογικό υπέρηχο, υπογονιμότητα, την πρώιμη εγκυμοσύνη, στην λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση. 

Oocyte Pick Up technique  (Τεχνική ωοληψίας)
Τα πρότυπα ( Standards) υπερήχων μέσω διακολπικής ωοληψίας (OPU) δεν έχουν ποτέ αξιολογηθεί επίσημα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για αυτό το κεφάλαιο έδειξε μόνο μερικές δημοσιεύσεις που αξιολογούν την OPU σχετικά με τα πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). Το κεφάλαιο αυτό διερευνά αυτό που θεωρείται σήμερα ως η καλύτερη κλινική πρακτική για την OPU.

Πρόσφατη έκδοση βιβλίου υπερήχου και υπογονιμότητα με 2 κεφάλαια με τίτλο: Oocyte Pick Up technique απο  τον Γυναικολογο Κώστα Ν. Παναγιωτίδη 

MRCOG, MSc (Cardf, distinction), MSc (Guildf), MSc (Strg), MD (Strg, Honours).

Επιμελητής Χειρουργός, Γυναικολόγος, Μαιευτήρας με εξειδίκευση στον γυναικολογικό υπέρηχο, υπογονιμότητα, την πρώιμη εγκυμοσύνη, στην λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤOY ΙΑΤΡΟΥ   Κώστα Ν. Παναγιωτίδη